Website đơn vị

Truy cập

Hôm nay:
98
Hôm qua:
73
Tuần này:
355
Tháng này:
814
Tất cả:
51817

Tin tức & Sự kiện

Hội thao công nhân viên chức lao động ngành Y tế cụm IV năm 2017
Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh chủ đề vì sức khỏe nhân ...
Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh chủ đề vì sức khỏe nhân dân
Ngày Thầy thuốc quốc tế
Ngày Thầy thuốc quốc tế
Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Lặc
Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc là một trong những bệnh viện tuyến huyện luôn được sự tin cậy của người bệnh và được sự tin yêu của nhân dân.
Bệnh viện đa khoa khu vực ngọc lặc – đẩy mạnh ứng dụng ...
Là bệnh viện có vị trí quan trọng hàng đầu trong hệ thống cơ sở khám chữa bệnh khu vực miền tây Thanh Hóa, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc chính là Trung tâm chẩn đoán điều trị kỹ thuật cao, có ảnh hưởng rộng lớn trong hệ thống y tế tỉnh nhà.

Tin y khoa

Hội thao công nhân viên chức lao động ngành Y tế cụm IV năm 2017
Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh chủ đề vì sức khỏe nhân ...
Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh chủ đề vì sức khỏe nhân dân
Ngày Thầy thuốc quốc tế
Ngày Thầy thuốc quốc tế
Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Lặc
Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc là một trong những bệnh viện tuyến huyện luôn được sự tin cậy của người bệnh và được sự tin yêu của nhân dân.
Bệnh viện đa khoa khu vực ngọc lặc – đẩy mạnh ứng dụng ...
Là bệnh viện có vị trí quan trọng hàng đầu trong hệ thống cơ sở khám chữa bệnh khu vực miền tây Thanh Hóa, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc chính là Trung tâm chẩn đoán điều trị kỹ thuật cao, có ảnh hưởng rộng lớn trong hệ thống y tế tỉnh nhà.

Chuyên đề khoa học

Hội thao công nhân viên chức lao động ngành Y tế cụm IV năm 2017
Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh chủ đề vì sức khỏe nhân ...
Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh chủ đề vì sức khỏe nhân dân
Ngày Thầy thuốc quốc tế
Ngày Thầy thuốc quốc tế
Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Lặc
Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc là một trong những bệnh viện tuyến huyện luôn được sự tin cậy của người bệnh và được sự tin yêu của nhân dân.
Bệnh viện đa khoa khu vực ngọc lặc – đẩy mạnh ứng dụng ...
Là bệnh viện có vị trí quan trọng hàng đầu trong hệ thống cơ sở khám chữa bệnh khu vực miền tây Thanh Hóa, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc chính là Trung tâm chẩn đoán điều trị kỹ thuật cao, có ảnh hưởng rộng lớn trong hệ thống y tế tỉnh nhà.

Tin tức quốc tế

Hội thao công nhân viên chức lao động ngành Y tế cụm IV năm 2017
Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh chủ đề vì sức khỏe nhân ...
Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh chủ đề vì sức khỏe nhân dân
Ngày Thầy thuốc quốc tế
Ngày Thầy thuốc quốc tế
Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Lặc
Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc là một trong những bệnh viện tuyến huyện luôn được sự tin cậy của người bệnh và được sự tin yêu của nhân dân.
Bệnh viện đa khoa khu vực ngọc lặc – đẩy mạnh ứng dụng ...
Là bệnh viện có vị trí quan trọng hàng đầu trong hệ thống cơ sở khám chữa bệnh khu vực miền tây Thanh Hóa, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc chính là Trung tâm chẩn đoán điều trị kỹ thuật cao, có ảnh hưởng rộng lớn trong hệ thống y tế tỉnh nhà.